Opleiding en inspiratiebron.

José Brands heeft aan de conservatoria van Rotterdam en Arnhem achtereenvolgens piano en zang gestudeerd.
José heeft piano gestudeerd bij o.a. Istvan Hajdu en Michael Davidson. Voor het begeleiden van zangers en instrumentalisten heeft ze gestudeerd bij Grada Broekhuizen. Tijdens en na haar studie heeft José Brands veel kamermuziek gespeeld.

Zang.

Zang heeft José Brands gestudeerd bij Francine Fregeres, Jan Heye en Meta van Bourgonje. Gastlessen volgde ze bij Aafje Heynis. Tijdens haar studie zong José bij het Groot Omroepkoor, tevens heeft ze meegewerkt aan diverse opera-produkties zoals de wereldpremière van Satyagraha van Philip Glass bij de Nederlandse operastichting. Zomercursussen bij de opera van Vlaanderen (musical). Wenen (opera) en o.a Elly Ameling (liedkunst).

Inspiratiebronnen.

Na haar studie heeft José Brands zeer veel gedanst in alle mogelijke stijlen (klassiek, jazz, tap, flamengo etc.). ook heeft ze veel toneel gespeeld. Dit alles heeft haar behalve ontspanning en plezier, een ruimere kijk op kunst, teksten, muziek en spierbeheersing gebracht. Ook fotograferen vormt een bron van inspiratie, want via een zintuiglijke waarneming wordt een sfeer vast gelegd: sfeer maken is een belangrijk element voor interpretatie!!

Interview in de wijkkrant spoorhoek /spijkerkwartier