Bij stemvorming in groter verband, dikwijls per stemgroep van een koor, passeren de basiselementen van  het zingen de revu. Houding, ademtechniek,uitspraak, koorklank , balans , concentratie etc. Door verschillende soorten oefeningen  wordt de basis van ieder zanger breder, wat resulteert in een makkelijker en plezierig samen zingen. Hiervoor gebruik ik vaak het repertoire waar het koor op dat moment mee bezig is, dat verhoogt de praktische toepasbaarheid.
Dit kan incidenteel, tijdens een repetitie of studiedag, maar is ook aan te passen tot een cursus over een wat langere termijn.