Jose Brands dirigenteJosé Brands geef al ruim 30 jaar les in haar muziekpraktijk in Arnhem en Zetten. Bij de lessen staat het plezier in muziek maken voorop. De aangeleerde technieken zijn de basis voor elk genre. Bij het zingen gaat ze o.a in op ademsteun, resonansgebruik, klankkleur, dictie… bij het pianospelen op toucher, souplesse, vingervlugheid, klankkleur… De leerling heeft inspraak in de repertoirekeuze en de inhoud van de lessen. Muziek verrijkt, prikkelt de fantasie, geeft ruimte aan emotie en doet het heden even vergeten. Daarom is muziek voor José Brands erg belangrijk…en wil ze dat graag delen. Het is fijn om te merken dat na een half uur muziek maken mensen minder gestrest en opgewekt/blij naar huis gaan. Voor wie het leuk vindt organiseert José regelmatig groeps- en themalessen. Of je hier actief aan mee doet of alleen als toehoorder komt, je leert ervan en  je doet wat podiumervaring op. Ook zijn er concerten voor publiek. Hier kan iedereen aan meedoen. Er worden geen eisen aan het niveau gesteld, IEDEREEN IS WELKOM.
Audities zijn er niet, motivatie is het belangrijkst!
De lessen zijn hoofdzakelijk individueel, voor beginners tot vergevorderden: van 6 tot 88 jaar…..
In de lespraktijk komen relatief gezien  veel ouderen: een mens is nooit te oud om nieuwe ervaringen op te doen!!!!!